PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

Zabezpečujeme pravidelnú aj nepravidelnú prepravu tovaru v ucelených vlakoch. Hlavnou filozofiou tohto produktu je prepravovať tovar na stredné a veľké vzdialenosti od jedného odosielateľa k jednému prijímateľovi nielen vo vnútroštátnej preprave na infraštruktúre ŽSR a SŽ, ale vzhľadom na uzavreté zmluvy so zahraničnými partnermi a dopravcami aj v režime dovoz, vývoz a tranzit.

Nespornou výhodou ponúkanej služby je maximálna operatívnosť na tratiach ŽSR a SŽ realizáciou výkonu modernými viacsystémovými lokomotívami, čoho výsledkom je kratší prepravný čas, skrátenie obehu vozňov, nižší počet potrebných vozňov v preprave a garancia dodržania dodacej lehoty.

SLUŽBY

PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

VLEČKOVÉ SLUŽBY

PRENÁJOM NÁKLADNÝCH VOZŇOV

BUDAMAR GROUP