ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

Nosným prvkom ponúkaných služieb je železničná preprava. Zákazníkovi ponúkame prepravu tovaru po euroázijských železniciach, vo vozňoch poskytnutých dopravcami ako aj vo vozňoch zákazníkov, vo forme jednotlivých zásielok alebo v ucelených či systémových/logistických vlakoch. Efektivita ponúkaných služieb je znásobená systematickou spoluprácou so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s., vlastnými železničnými dopravcami LOKORAIL, a.s., CENTRAL RAILWAYS, a.s. a INTER CARGO Sp. z o.o., ako i s ostatnými dopravcami pôsobiacimi na medzinárodnom dopravnom trhu.

  • vnútroštátna preprava, import, export a tranzit
  • preprava po železniciach SNŠ z/do Strednej a Západnej Európy
  • poskytovanie operatívnych služieb na pobočke v Čiernej nad Tisou
  • špecifické zameranie na prepravu železnej rudy z Ukrajiny a Ruska
  • sledovanie zásielok počas prepravy
  • preprava nebezpečného tovaru podľa RID
  • spolupráca s národnými i súkromnými dopravcami
  • komplexné zasielateľské poradenstvo

Kontaktujte nás

SLUŽBY

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

CESTNÁ PREPRAVA

RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

MULTIMODÁLNA PREPRAVA

INTERMODÁLNA PREPRAVA

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

BUDAMAR GROUP

INFOSERVIS