BUDAMAR GROUP

Komplexnosť navrhovaného riešenia plne podporovaná spoluprácou so spoločnosťami s kapitálovým prepojením. V oblasti logistiky a zasielateľstva sú to spoločnosti BUDAMAR INNOVATIONS, a.s., BUDAMAR SOUTH, s.r.o., NH – TRANS, SE a Ostravská dopravní společnost, a.s. V oblasti súkromných železničných dopravcov sú to spoločnosti LOKORAIL, a.s., CENTRAL RAILWAYS a.s., Inter Cargo Sp. z o.o. a Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. Dôležitou súčasťou sú taktiež prevádzkovateľ riečnej dopravy Slovenská plavba a prístavy a.s., operátor prekládkového terminálu BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. a Bohumín terminál, a.s., a.s., ako aj spoločnosti ŽOS Vrútky a.s. a TATRAVAGÓNKA a.s. zamerané na výrobu a údržbu koľajových vozidiel.

Kontaktujte nás

SLUŽBY

PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

VLEČKOVÉ SLUŽBY

PRENÁJOM NÁKLADNÝCH VOZŇOV

BUDAMAR GROUP