PRENÁJOM NÁKLADNÝCH VOZŇOV

Pre svojich zákazníkov dokážeme prostredníctvom partnerov zabezpečiť dlhodobý prenájom bežne používaných nákladných vozňov a to:

  • vysokostenných vozňov bežnej stavby určených na prepravu voľne loženého sypkého hromadného a kusového tovaru, napr. Eas,
  • otvorených vozňov osobitnej stavby, napr. Fals, určených na prepravu voľne loženého sypkého tovaru,
  • cisternových vozňov, napr. Zas, Zaes
  • podvozkových plošinových vozňov bežnej stavby určených na prepravu dlhých a kusových zásielok, ktoré nemusia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, napr. Res, Regs,
  • podvozkových plošinových vozňov na prepravu kontajnerov, napr. Sgss, Sgs,
  • a iné rady vozňov v závislosti na potrebách zákazníkov.

Uvedené vozne vyhovujú medzinárodnej prevádzke a svojimi parametrami plne uspokoja potreby zákazníkov.

 

SLUŽBY

PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

VLEČKOVÉ SLUŽBY

PRENÁJOM NÁKLADNÝCH VOZŇOV

BUDAMAR GROUP