CESTNÁ PREPRAVA

Poskytujeme medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu zásielok v európskom priestore. Prostredníctvom dlhodobej a systematickej spolupráce s tuzemskými a zahraničnými dopravcami disponujeme vozovým parkom plachtových návesových, plachtových muldových návesových, sklápacích, walking floor a chladiarenských súprav ako i cisterien na prepravu chémie a potravín.

  • preprava tovaru do všetkých európskych destinácií
  • špecializácia na destináciu Balkán
  • preprava hutného materiálu v muldových návesových súpravách
  • preprava agroproduktov v sklápacích súpravách
  • preprava nebezpečného tovaru podľa ADR
  • preprava ťažkých a nadrozmerných nákladov
  • viac ako 150 dopravcov s vozovým parkom 2 000 dopravných prostriedkov
  • komplexné zasielateľské poradenstvo

Kontaktujte nás

SLUŽBY

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

CESTNÁ PREPRAVA

RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

MULTIMODÁLNA PREPRAVA

INTERMODÁLNA PREPRAVA

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

BUDAMAR GROUP

INFOSERVIS