MULTIMODÁLNA PREPRAVA

Kombinácia rôznych druhov prepráv poskytuje širokú paletu logistických riešení v danom čase a priestore. Zužitkovanie dlhodobých skúseností, ako i využitie našich kapacít a kapacít našich partnerov je zárukou optimálneho “door to door“ riešenia pre zákazníka. Našou výhodou je sídlo spoločnosti priamo v prístave Bratislava, ktorý poskytuje možnosť prekládky na trimodálnom terminále.

  • využitie kapacít prístavov Bratislava a Komárno
  • prekládka tovarov v riečnych a námorných prístavoch
  • skladovanie
  • kontrola kvality prepravovaného tovaru autorizovanými spoločnosťami
  • sledovanie zásielok počas prepravy
  • poistenie zásielok
  • colno-deklaračné služby a zabezpečenie colného dlhu
  • komplexné zasielateľské poradenstvo

Kontaktujte nás

SLUŽBY

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

CESTNÁ PREPRAVA

RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

MULTIMODÁLNA PREPRAVA

INTERMODÁLNA PREPRAVA

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

BUDAMAR GROUP

INFOSERVIS