Dar pre SOŠ dopravnú v Trenčíne

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.  pri príležitosti návštevy venovala Strednej odbornej škole dopravenej v Trenčíne model rušňa Vectron a vozeň Eaos BUDAMAR GROUP na študijné účely ako didaktický učebný prostriedok na modelovom koľajisku.

Odborné vzdelávanie nie je len o memorovaní a skúšaní. Takáto učebná pomôcka pomáha žiakom efektívnejšie sa naučiť organizáciu a zabezpečenie železničnej prevádzky v modelovej mierke, ale na skutočných zariadeniach s cieľom skvalitniť odborný výcvik žiakov.

Prekvapilo nás, že žiaci majú naozaj k dispozícii krásne priestory, odborné učebne a kvalitný pedagogický zbor. Aj preto sme sa rozhodli podporiť vzdelávanie na tejto škole a prerokovali sme možnosti dlhodobej spolupráce pri príprave žiakov na budúce povolanie. Nie len zámerom školy, ale aj naším zámerom je vychovávať odborníkov pre prax a získať kvalitných zamestnancov do našej skupiny BUDAMAR GROUP.

Foto: Ing. Peter Macháč, SOŠ dopravená Trenčín