GPS poloha Vectronov zostáva sprístupnená naďalej

GPS polohu našich piatich vectronov sme sprístupnili z dôvodu prebiehajúcej zimnej fotosúťaže, ktorá je už ukončená. V najbližších dňoch sa dozvieme mená výhercov.

Nakoľko bol veľký záujem ponechať GPS polohu aj po súťaži, vypočuli sme slová fanúšikov a nadšencov vlakov a ponechávame GPS polohu aj naďalej.

Veríme, že tí, ktorí sa nestihli zapojiť do zimnej fotosúťaže a nafotiť niečo zaujímavé, budú mať tak možnosť počas jarných alebo letných dní. So súťažami sme neskončili a plánujeme v budúcnosti zorganizovať ďalšie.

https://www.positrex.eu/public/linkToPosition/map.htm?URL=tuzidpv88hqk