Jeden vlak dokáže nahradiť desiatky cestných vozidiel

Jeden vlak dnes dokáže nahradiť desiatky cestných vozidiel, no oproti preprave po ceste vyprodukuje len zlomok skleníkových plynov. „V skupine však neustále zavádzame inovatívne riešenia, ktoré nás robia ešte viac ekologickejšími,“ vraví Ľubomír Loy člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS a obchodný riaditeľ BUDAMAR GROUP v rozhovore pre HN.

Pandémia je tu s nami už druhý rok. Ak porovnáme tieto dva ťažké roky, ako hodnotíte situáciu v železničnej doprave? Zmenilo sa niečo?
V kľúčovom odvetví železničnej dopravy, teda v hutníctve, sme prvé výrazné prepady pocítili už na jar 2019. Začiatkom minulého roka, počas prvej vlny pandémie, bol na trhu prebytok kapacít, pre nás to však znamenalo „len“ vyvrcholenie poklesu. Keďže vývoj v železničnej doprave úzko súvisí s vývojom priemyslu, koncom roka sa situácia zásadne zmenila. Hutnícky priemysel začal rásť a došlo k opačnému efektu. Začali sme pociťovať nedostatok kapacít, napríklad železničných vozňov, čo pretrváva doteraz. Takže pokiaľ by som mal hodnotiť vplyv pandémie priamo, v zásade bol minimálny s ohľadom na všetky opatrenia, ktoré, samozrejme, spôsobovali a stále spôsobujú výpadky v produkcii, ale dopyt po priemyselnej produkcii na trhu v súčasnosti je výrazný.

Prečo je na trhu nedostatok vozňov?
Z jednoduchého dôvodu. Dopravcovia a vlastníci vozňov totiž nerealizovali ich revízie a opravy aj z titulu, že počas prvého pol roka 2020 bol na trhu výrazný útlm. A dobudovanie kapacít nie je možné riešiť zo dňa na deň.

Spôsobuje nedostatok kapacít ešte ďalšie problémy?
Je napríklad veľmi náročné prejsť cez „úzke hrdlá“, napr. hraničné prechody. Prechodnosť poľsko-českých prechodov výrazne komplikovaná, nakoľko jednak prebiehajú výlukové práce v blízkosti týchto prechodov na českom aj poľskom území a kriticky hovoríme, že riadenie chodu vlakov na infraštruktúrach členských štátov by sa malo zefektívniť. Osobne si tak zlú situáciu na týchto prechodoch nepamätám. Obeh vozňa vplyvom čakania na prechod z jednej krajiny do druhej sa predĺžil aj o 4 dni v jednom smere. To spôsobuje nedostatok kapacít a zároveň nám tržby nepokrývajú náklady na realizáciu týchto prepráv.

V súčasnosti sa čoraz viac dáva dôraz na ekológiu. Ako sa k tejto téme stavia BUDAMAR GROUP?
Už to, že nosným prvkom skupinou BUDAMAR ponúkaných služieb je železničná preprava, hovorí sám za seba. Zákazníkovi ponúkame prepravu tovaru po euroázijských železniciach. A to ako vo vozňoch poskytnutých dopravcami, tak aj vo vozňoch zákazníkov, vo forme jednotlivých zásielok alebo v ucelených či systémových/logistických vlakoch.
Faktom je, že jeden vlak dnes dokáže nahradiť desiatky cestných vozidiel, no oproti preprave po ceste vyprodukuje len zlomok skleníkových plynov. Je absolútne férové teda povedať, že železničná doprava je vlastne zelenšou logistikou. V skupine BUDAMAR však aj tak neustále zavádzame nové a nové inovatívne riešenia, ktoré nás robia ešte viac ekologickejšími.

Buďte konkrétnejší.
Zavádzame postupne nové vozne, ktoré majú jednak „tichšie“ brzdy a zároveň, ich vieme efektívnejšie vyťažovať, čím sa celkovo znižuje počet vlakov a celkovým úsporám na životnom prostredí.

Logistický svet sa točí okolo automatizácie či robotizácie. Ako to vyzerá vo vašej spoločnosti z pohľadu inovácií?
Aktuálne v skupine riešime proces konsolidácie a zavedenia nových informačných systémov. Ide o kroky, ktoré je nevyhnutné realizovať v súvislosti s rastom jednotlivých spoločností z portfólia BUDAMAR GROUP ako takým. Obstarávanie nových moderných vozidiel možno čiastočne považovať za tento typ inovácií, nakoľko výrazne zlepšujú komfort obsluhy.

Aké sú ďalšie plány spoločnosti do budúcna? Na čom aktuálne pracujete, prípadne aké novinky chystáte?
Stále pripravujeme nové projekty, či už pri výmene vozidlového parku, inováciách v rámci manipulácie s tovarom, alebo takisto máme v pláne rozšírenie našej rodiny dopravcov o ďalšie krajiny v rámci EÚ.