Nové vozby v réžii BUDAMAR GROUP

Skupina BUDAMAR GROUP prostredníctvom svojich súkromných dopravcov, ako i v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi, začala s realizáciou prepráv ucelených vlakov zo stanice Ostrava Kunčice do prístavu Koper. Ide o prepravy oceľových brám z ostravských oceliarní, ktoré z prístavu Koper smerujú ďalej po mori ku svojmu zákazníkovi.

Vlaky jazdia každý deň. Trasa vlakov vedie cez pohraničnú priechodovú stanicu Kúty, centrum Bratislavy, Petržalku smerom cez Rajku do Maďarska, Hodoš a Ljublanu až do prístavu Koper. V súvislosti s výlukami v Slovinsku je možné, že sa obeh rušňov dočasne upraví.

Na prepravy sú použité Vectrony BUDAMAR GROUP, ktoré sú nasadzované na prepravy od CZ/SK hranice až do Koperu. V súčasnosti máme schválené už 4 lokomotívy, ktoré môžu zachádzať priamo až do Slovinska.

Foto: Rok Žnidarčič