Nový nájomca v TKD Dobrá – BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA

Nový nájomca Terminálu kombinovanej dopravy v Dobrej preložil prvý vlak, ktorý dopravil tovar po Hodvábnej ceste

Slováci urobili významný krok k tomu, aby mohli konkurovať Poľsku a Maďarsku v získavaní prepravných zákaziek z Číny. Nový nájomca v Termináli kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá – spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, spolu s vlastníkom terminálu - Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia - totiž vo februári 2020 preložil pre METRANS svoj prvý ucelený intermodálny vlak. Ten má byť začiatkom rozvoja intermodálnych prepráv na trasách novej hodvábnej cesty cez Ukrajinu a Slovensko.

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA sa pritom nájomcom terminálu v Dobrej stala len v januári tohto roku, a to na obdobie 10 rokov s päťročnou opciou. „TKD Dobrá je už 20 rokov prevádzkou, ktorá len čaká na využitie svojho potenciálu. Z pozície akcionára BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA máme cieľ tento potenciál nielen využiť, ale v prípade záujmu na trhu zabezpečiť aj jeho rozvoj,“ vraví Ľubomír Loy, člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS a obchodný riaditeľ BUDAMAR GROUP.

Po obchodnej stránke bude po novom riadiť TKD Dobrá jej vlastník – ZSSK CARGO spolu s väčšinovým akcionárom BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA – spoločnosťou BUDAMAR LOGISTICS. „Terminál otvoríme pre všetkých operátorov na rozdiel od predchádzajúceho prenajímateľa - firmy TransContainer, ktorý ho využíval iba pre seba. Sme pripravení poskytovať služby terminálu všetkým doterajším zákazníkom a ponúkať ich aj pre nových,“ reaguje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO Martin Vozár.

Prekládka intermodálneho vlaku z Číny splnila očakávania, ako aj dohodnuté časové i kvalitatívne kritériá stanovené objednávateľom prepravy - spoločnosťou METRANS. Hovoriť však o jednom vlaku vo vzťahu ku kapacitám a službám, ktoré má poskytovať TKD Dobrá, je málo. „Je to verejný terminál, ktorý zabezpečuje nielen priamu prekládku, ale aj iné služby, ktoré mu z toho vyplývajú. Prevádzka terminálu musí byť každodenná,“ tvrdí Alojz Filipek, technický riaditeľ BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA.

Hlavný cieľ BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA je pri TKD Dobrá zrejmý. Zabezpečiť konkurencieschopné služby a v budúcnosti maximálne využiť kapacity terminálu v rámci intermodálnych prepráv smerujúcich z Ázie do Európy a späť. Z tohto dôvodu spoločnosť pripravuje viaceré prezentácie a zviditeľnenie terminálu na medzinárodne uznávaných fórach a výstavách. V najbližšej dobe sa s prezentáciou činností v TKD Dobrá aktívne zúčastnia konferencie IRCF v Prahe a na výstave TransRussia v Moskve. „Našou snahou je aktívnym prístupom na úrovni pracovných skupín rezortu dopravy pre podporu hodvábnej cesty, ako aj zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou napomáhať k reálnosti využitia potenciálu prekladiska v Dobrej a tým aj potenciálu Slovenska,“ objasňuje Alojz Filipek.

Pre možnosť plánovania rozvoja terminálu je jednoznačne potrebná aj podpora zo strany štátu, štátnej správy a samosprávy. Do tejto kapitoly spadá (od roku 1992) nedoriešené otvorenie cestného hraničného prechodu Čierna – Solomonovo, ktorého otvorenie by bolo prínosom pre naplnenie možností prekladiska, ale aj impulzom pre ďalší rozvoj Východoslovenského regiónu. K tomu sa pripája dôležitosť štátnych investícií do pridruženej cestnej a železničnej infraštruktúry. „Jedine včasnými riešeniami budeme schopní konkurovať trasám cez Poľsko a Maďarsko a staneme sa zaujímavým tranzitným bodom nie len novej hodvábnej cesty,“ upozorňuje Alojz Filipek.

O TKD Dobrá

Verejný terminál, ktorého prevádzkovateľom sa od januára 2020 stala spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA. TKD Dobrá je dnes pripravená zmanipulovať 430 TEU za deň (TEU - ekvivalent dvadsaťstopovej jednotky), čo predstavuje 4,5 uceleného vlaku denne. V predchádzajúcom období bolo v termináli zmanipulovaných priemerne 8 800 TEU počas jedného roka, čo predstavuje 89 vlakov za rok. Súčasná maximálna kapacita terminálu predstavuje 1 575 vlakov za rok.

O BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA

Spoločný podnik BUDAMAR LOGISTICS a ZSSK CARGO, ktorý realizuje väčšinu prekládky hromadných substrátov v Čiernej nad Tisou. Investičná činnosť spoločnosti prináša stabilizáciu tovarových tokov cez územie Slovenska, udržateľnú konkurencie schopnosť a v neposlednom rade aj zníženie negatívnych dopadov prekládkovej činnosti na životné prostredie. Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA vybudovala v uplynulých rokoch dva nové komplexy na prekládku sypkých substrátov, nové pracovisko pre prekládku kusových tovarov, zmodernizovala rozmrazovacie haly a investovala do skladovacích kapacít. Svojimi aktivitami vytvára najmodernejšie tovarové prekladisko na hraniciach Európskej únie.