Preprava rudy v RockTaineroch

Dňa 31.3.2021 bola vykonaná skúšobná preprava železnej rudy v RockTaineroch, ktorá smerovala z Čiernej nad Tisou do Ostravy pre nášho zákazníka spoločnosť Liberty Ostrava a.s. Išlo o prepravu rudy v použitím novej technológie Innofreight RockTainer Ore.

Prekládku železnej rudy na prekladisku v Čiernej nad Tisou sme realizovali prostredníctvom rotačného výklopníka našej dcérskej spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. a prepravu realizovala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Na druhý deň sa uskutočnila vykládka 28 RockTainerov.

Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným partnerom: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. a BUDAMAR INNOVATIONS, a.s. za spoluprácu.

 

Foto: Aleš Martinasek