TransLogistica 2018 Bucuresti

Navštívili sme výstavu TransLogistica 2018

TransLogistica je najdôležitejšia logistická a dopravná výstava nielen v Rumunsku, ale aj vo východnej a juhovýchodnej Európe. Výstava je zameraná na prezentáciu produktov, služieb a inovatívnych riešení v oblasti dopravy, logistiky a súvisiacich odvetví. Podujatie sa konalo vo výstavnom centre ROMEXPO BUCURESTI na ploche 100.000m2 v dňoch 26. až 28. septembra 2018. Výstava TransLogistica poskytuje každoročne príležitosť na propagovanie najnovších produktov, získavanie nových obchodných kontaktov ako i možnosť preniknúť na nové trhy.