Vyštartujú nové verzie vlakov

Modernizácia slovenskej železničnej dopravy dostáva reálne kontúry. Do ostrej prevádzky bola začiatkom leta nasadená prvá nová dieselmotorová jednotka radu 861, ktorú Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) dodala spoločnosť ŽOS Vrútky z portfólia BUDAMAR GROUP. Vývoj prototypu trval dlhšie než jeden rok a do výroby novej dieselmotorovej jednotky investoval výrobca takmer 40-tisíc hodín ľudskej práce. „ZSSK sme dodali celkom novú jednotku, ktorá nie je porovnateľná s ničím, čo bolo dosiaľ vyrobené. Veríme, že tretia generácia dieselmotorových jednotiek vyhovie nielen európskym normám, ale aj náročným požiadavkám cestujúcich,“ hovorí Peter Malec, predseda predstavenstva ŽOS Vrútky.

Nové dieselmotorové jednotky spĺňajú národné normy regulátora aj európsku legislatívu v oblasti prevádzky i bezpečnosti. To z jednotiek typu 861 robí vlak, ktorý v histórii slovenskej železničnej prepravy nemá obdobu. „Vývoju novej jednotky predchádzali mnohé testovania, keďže sme pri jej výrobe a zariadení použili celkom nové materiály. Bolo potrebné vyhotoviť nové sklá, navrhnúť a použiť nehorľavé interiérové materiály,“ opisuje Peter Malec. Protipožiarnu bezpečnosť výrobca zabezpečil aj automatickými hasiacimi prístrojmi pri všetkých aktívnych elektrických zariadeniach, ako aj pri motore a prevodovke. „Veľkou výzvou bolo i to, že sme vôbec prvýkrát v rámci jednej série vyvíjali súčasne dve koncepcie vozidla a realizovali tak výrobu s dvomi prototypmi,“ dodáva predseda predstavenstva ŽOS Vrútky.

Nízkopodlažné dieselmotorové jednotky majú zabezpečiť dopravu na neelektrifikovaných regionálnych tratiach a postupne sa do prevádzky dostanú dlhšie jednotky (typ 861.0, ktorý tvoria dva krajné hnacie vozne a jeden vložený) a kratšie jednotky (typ 861.1, ktorý tvoria dva krajné hnacie vozne). Kapacita modelu 861.0 je 171 miest na sedenie a 120 miest na státie, kratší typ 861.1 má 115 miest na sedenie a 80 miest na státie. Obe koncepcie sú vybavené klimatizáciou, WiFi pripojením na internet, informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich, kamerovým systémom a systémom na počítanie cestujúcich. „Tento systém pracuje nonstop na princípe infračerveného žiarenia a umožňuje počítanie nastupujúcich a vystupujúcich na každej zastávke, evidenciu počtu cestujúcich medzi stanicami a počítanie osôb zo všetkých vstupných dverí. To všetko anonymne – bez toho, aby sa dala určiť identita cestujúcich,“ vysvetľuje Peter Malec.

No značné zlepšenia ocenia aj osoby so zdravotným znevýhodnením a s obmedzenou schopnosťou pohybu, a to nielen nízkopodlažnosť jednotiek, ale aj špeciálne upravené vyhovujúce toalety. V každej jednotke sa zároveň nachádzajú dve miesta na invalidné vozíky. V rámci pohodlného nastupovania a vystupovania cestujúci ocenia dvere s elektrickým pohonom s integrovaným výsuvným schodíkom.

Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK Filipa Hlubockého je fakt, že sa prvá z nových dieselmotorových jednotiek konečne dostáva na trať, veľkou satisfakciou. „Pri nástupe do predstavenstva ZSSK v roku 2016 sme okrem iného zdedili aj trochu problematické tendre. Jeden musel byť zrušený a vypísaný nanovo (25 elektrických jednotiek), tender na 21 dieselmotorových jednotiek bol zasa prehodnocovaný a konzultovaný s Európskou komisiou, preto sa dodanie vozidiel omeškalo. O to viac ma teší, že dnešným dňom modernizácia vozidlového parku naberá opäť o čosi reálnejšie a konkrétnejšie kontúry. Veríme, že moderné dieselmotorové jednotky budú prínosom pre obyvateľov dvoch stredoslovenských a jedného západoslovenského kraja a prispejú k dlhodobému trvalo udržateľnému rozvoju dotknutých regiónov a ich pracovného trhu,“ povedal Filip Hlubocký.