Žiaci 2. triedy základnej školy na exkurzii v Prístave Bratislava

29.6.2021, posledný deň pred vysvedčením, ku nám zavítali žiaci 2. triedy súkromnej základnej školy FELIX z Bratislavy. Do Prístavu Bratislava prišli pod pedagogickým vedením cabrio autobusom.

Prvou zastávkou bol dispečing spoločnosti Lokorail, pozreli sa na prekládku časti veternej elektrárne z kamiónov do plavidiel, na preklad železných zvitkov a na výklad a uskladnenie kontajnerov z vlaku, ktorý prišiel z Koperu. Ďalšia zastávka bola na prvom prekladnom úseku,  kde prebiehala prekládka železných peliet z vlakov do plavidiel. Posledná zastávka bola pri Lodnom múzeu Šturec a presun k budove ŽSR. Žiaci sa od obchodného riaditeľa BUDAMAR GROUP Ing. Ľubomíra Loya dozvedeli mnohé informácie o železničnej preprave a mali možnosť nahliadnuť aj do interiéru Vectronu BUDAMAR GROUP.

Po skončení exkurzie na nich čakal Vláčik Blaváčik, ktorým sa odviezli naspäť do školy.

Foto: BUDAMAR LOGISTICS