BUDAMAR GROUP

Komplexnosť navrhovaného riešenia je plne podporovaná spoluprácou so spoločnosťami s kapitálovým prepojením V oblasti logistiky a zasielateľstva sú to spoločnosti BUDAMAR INNOVATIONS, a.s., BUDAMAR SOUTH, s.r.o., NH – TRANS, SE a Ostravská dopravní společnost, a.s. V oblasti súkromných železničných dopravcov sú to spoločnosti LOKORAIL, a.s., CENTRAL RAILWAYS a.s., Inter Cargo Sp. z o.o. a Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. Dôležitou súčasťou sú taktiež prevádzkovateľ riečnej dopravy Slovenská plavba a prístavy a.s., operátor prekládkového terminálu BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. a Bohumín terminál, a.s., ako aj spoločnosti ŽOS Vrútky a.s. a TATRAVAGÓNKA a.s. zamerané na výrobu a údržbu koľajových vozidiel.

 • BUDAMAR INNOVATIONS, a.s.
 • BUDAMAR SOUTH, s.r.o.
 • NH – TRANS, SE
 • Ostravská dopravní společnost, a.s.
 • LOKORAIL, a.s.
 • CENTRAL RAILWAYS, a.s.
 • INTER CARGO Sp. z o.o.
 • Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.
 • Slovenská plavba a prístavy a.s.
 • Bulk Transshipment Slovakia, a.s.
 • Bohumín terminál
 • ŽOS Vrútky a.s.
 • TATRAVAGÓNKA a.s.

Kontaktujte nás

SLUŽBY

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

CESTNÁ PREPRAVA

RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

MULTIMODÁLNA PREPRAVA

INTERMODÁLNA PREPRAVA

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

BUDAMAR GROUP

INFOSERVIS