RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

Sieť riečnych a námorných prístavov poskytuje jedinečnú možnosť rozšírenia cieľových destinácií. Potenciál riečnej a námornej prepravy je najmä v optimalizácii nákladov a prepravných kapacít. V mnohých prípadoch je to však aj jediná možnosť, ako daný tovar prepraviť, obzvlášť pri preprave nadrozmerných zásielok.

  • priama/nepriama prekládka a skladovanie v prístavoch Bratislava a Komárno
  • flotila 106 riečnych plavidiel spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. vrátane ich posádok
  • úzke prepojenie prístavov Bratislava a Komárno
  • prepravy cez prístavy Hamburg, Rotterdam, Amsterdam, Koper a Rijeka
  • optimálne navrhnutie prepravy vrátane služieb podľa požiadaviek zákazníka
  • colno-deklaračné služby a zabezpečenie colného dlhu
  • komplexné zasielateľské poradenstvo

Kontaktujte nás

SLUŽBY

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

CESTNÁ PREPRAVA

RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA

MULTIMODÁLNA PREPRAVA

INTERMODÁLNA PREPRAVA

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

BUDAMAR GROUP

INFOSERVIS